Genetica en erfelijkheid. Achter deze woorden schuilt een complexe wereld. Een wereld vol vragen, waarop de antwoorden vaak heel persoonlijk zijn.

  • Wil ik (op dit moment) wel weten of ik aanleg heb voor de erfelijke aandoening die in mijn familie voorkomt? Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen?
  • Hoe breng ik familieleden op de hoogte als er bij mij een erfelijke aandoening is geconstateerd?
  • Tijdens de zwangerschap is iets ernstig mis, wat nu?
  • Heeft de erfelijke aanleg consequenties voor mijn kinderwens?
  • Welke (preventieve) maatregelen neem ik?

Begeleiding
Deze website staat in het teken van psychosociale begeleiding bij dit soort erfelijkheidsvragen. U leest op deze site alles over ondersteuning als er in uw familie erfelijke of aangeboren aandoeningen voorkomen of als u zelf een erfelijke aandoening heeft. Op de pagina Begeleiding staat een overzicht van de meest voorkomende onderwerpen waar de gespecialiseerde psychosociaal werkers van de Klinisch Genetische Centra begeleiding bij bieden.

Erfelijkheid speelt een leven lang een rol
U wordt geconfronteerd met onzekerheden en complexe keuzes. Keuzes die voor uzelf,  voor uw familie en uw directe omgeving gevolgen hebben. In nieuwe levensfasen kunnen zich nieuwe vragen aandienen.

Wel informeren, niet adviseren
De psychosociaal medewerkers begeleiden u door alle medische informatie én al uw persoonlijke afwegingen samen met u in kaart te brengen. Zo helpen ze u bij het maken van een weloverwogen keuze. Adviseren doen zij niet: u bepaalt uiteindelijk wat het best bij u past.

Belangrijk: laat u doorverwijzen
Wilt u ondersteuning? U kunt zich binnen het klinisch genetisch centrum waar u bekend bent laten doorverwijzen naar een psychosociaal werker. Bent u nog niet bekend bij een klinisch genetisch centrum? Bespreek een (mogelijke) doorverwijzing met uw huisarts.