Brochures

GLOBE brochures:

Wil ik het wel weten? : over de gang van zaken en keuzes bij voorspellend DNA-onderzoek. Als er binnen de familie de aanleg voor een erfelijke aandoening is aangetoond, kun je, ook als je zelf geen klachten hebt, laten onderzoeken of je de aanleg wel of niet hebt meegekregen. Maar wil je dit wel weten? En wanneer dan? Aan bod komen ondermeer de mogelijke voor- en nadelen en hoe je hierin voor jezelf een afweging kunt maken.

Krijg ik dat later ook? : een handreiking voor het praten met kinderen over een erfelijke ziekte in gezin of familie: wat kan aanleiding zijn om dit te bespreken? Wat kan een kind begrijpen? Wat zijn voor- en nadelen van openheid?

Als het om kinderen gaat… : een handreiking aan ouders voor gesprekken over erfelijkheid.

Er is iets met uw baby : geschreven voor mensen die gecon­fronteerd worden met afwijkende bevindingen tijdens de zwangerschap. Over de complexe beslssingen waar je dan voor komt te staan en de emotionele en  psychosociale aspecten.

We moeten je iets vertellen… : een handreiking voor ouders over het praten met kinderen over ongunstige bevindingen bij prenataal onderzoek.