Over Globe

Het Georganiseerd Landelijk Overleg van Begeleiding bij Erfelijkheidsproblematiek (GLOBE) is een platform van psychosociaal werkers die bij een afdeling klinische genetica werken.

Psychosociale begeleiding is een belangrijk onderdeel van genetische counseling (erfelijkheidsadvisering).

De technologische ontwikkelingen binnen de genetica gaan razendsnel. Nieuwe onderzoeksmethoden roepen nieuwe vragen op. GLOBE ondersteunt en begeleidt op basis van de meest recente vakkennis.

Doelstelling van GLOBE: een blauwdruk ontwikkelen voor psychosociale hulpverlening binnen de genetica en de psychosociale zorg profileren binnen de klinisch genetische centra.

GLOBE speelt in op actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door:

  • Informatie uitwisselen (best practices, onderzoeksgegevens, etc.)
  • intercollegiaal bespreken van complexe casuïstiek
  • informeren en/of (bij)scholen van klinisch genetici / genetisch consulenten, bijvoorbeeld over de psychosociale impact

De psychosociaal werkers beschikken over actuele vakkennis van erfelijke en aangeboren aandoeningen en de mogelijke impact op individueel, relationeel, familiair, sociaal en maatschappelijk niveau.

Ontstaansgeschiedenis
Begin jaren ’80 ontwikkelde het specialisme van de klinische genetica zich in hoog tempo. De psychosociale begeleiding groeide mee. Psychosociaal werkers zochten contact met elkaar. Het doel: ervaringen uitwisselen en de psychosociale zorg optimaliseren.

GLOBE maakt uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de psychosociaal werkers van de verschillende Klinisch Genetische Centra mogelijk en brengt nieuwe inzichten in de praktijk.

Functieprofiel
Vanuit Globe is het functieprofiel ‘maatschappelijk werker binnen de genetica’ opgesteld.