Voor verwijzers

Aan elk centrum voor klinische genetica in Nederland zijn psychosociaal werkers verbonden. Doorgaans zijn dit gespecialiseerde maatschappelijk werkers of psychologen.

Komt u beroepsmatig in aanraking met erfelijkheidsvraagstukken waarbij ondersteuning of begeleiding op psychosociaal gebied gewenst is? Verwijs uw cliënt door of neem contact op als u zelf meer wilt weten over psychosociale aandachtspunten.

De psychosociaal werkers van Globe beschikken over de kennis en vaardigheden om te ondersteunen en begeleiden bij complexe beslissingstrajecten en de gevolgen van erfelijkheidsonderzoek te overzien. Zij werken systeemgericht.

Vast onderdeel
Psychosociale begeleiding is een vast onderdeel van erfelijkheidsadvisering. De gespecialiseerde psychosociaal werkers van GLOBE worden zowel protocollair als op indicatie ingeschakeld door de klinisch geneticus of genetisch consulent. Daarnaast kunnen u of uw cliënt / patiënt op elk gewenst moment op eigen initiatief een beroep op hen doen in het centrum waar hij of zij bekend is.

Ondersteuning wordt (ondermeer) geboden bij:

  • keuzes bij pre-symptomatisch of diagnostisch onderzoek
  • leren omgaan met de uitkomsten van genetisch onderzoek
  • familie- en gezinscommunicatie over erfelijkheid en aandoening
  • keuzes bij ernstige bevindingen tijdens een zwangerschap
  • verliesbegeleiding (bv veranderd toekomstperspectief)
  • maatschappelijke gevolgen van erfelijkheidsvraagstukken

Enkele centra bieden ook begeleiding in groepsverband (lotgenotencontact).

U bereikt de de psychosociaal werkers via de verschillende genetische centra. U kunt hier ook terecht voor intercollegiaal overleg.