.. bij afwijkingen tijdens de zwangerschap

Een relatief klein deel van vrouwen die zwanger zijn wordt tijdens de eerste 24 weken van de zwangerschap na prenataal onderzoek of screening (NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en/of echoscopisch onderzoek) geconfronteerd met ongunstige bevindingen: er is iets ernstigs aan de hand met uw ongeboren kind.

Wanneer u na prenataal onderzoek een ongunstige uitslag krijgt, dan stapelen de emoties zich op. Tijd om alles rustig te laten bezinken is er vaak niet. De nieuwe informatie die voortkomt uit prenataal onderzoek roept direct vragen op en u komt (mogelijk) voor ingewikkelde keuzes te staan.

Het grootste dilemma waar ouders mee te maken kunnen krijgen is: wel of niet de zwangerschap continueren?

Weloverwogen kiezen
De toekomst is vol onzekerheden. De psychosociaal werker van de afdeling klinische genetica begeleidt u bij het maken van een weloverwogen keuze.  U zoekt in uw unieke situatie  naar de minst slechte keuze. Een keuze waar u samen met u partner achter kunt staan.

Zwangerschap voortzetten
Indien u besluit de zwangerschap te continueren is anticiperen het sleutelwoord. De psychosociaal werker heeft zicht op waar u als ouders voor kunt komen te staan. Hoe gaat u om met de impact van wat er tijdens prenataal onderzoek is geconstateerd en bereidt u zich optimaal voor op de komst van uw baby?

Zwangerschap beëindigen
Indien u besluit de zwangerschap te beëindigen bespreekt de psychosociaal werker met u hoe u zich kunt voorbereiden.

Welk scenario ook van toepassing is nadat er tijdens prenataal onderzoek afwijkingen zijn geconstateerd: de psychosociaal werker begeleidt u en er zijn ook mogelijkheden voor nazorg. Elk besluit heeft immers korte- en langetermijngevolgen.

Download de brochure
Meer weten over de complexe beslissingen en de emotionele en  psychosociale aspecten van prenataal onderzoek en geconstateerde afwijkingen? Download de brochure Er is iets met uw baby (PDF, 999 kb)