.. bij kinderwens

Hoe voorkom ik dat mijn toekomstige kind de ziekte krijgt waar ik drager van ben?

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verhoogde kans dat uw kind een erfelijke aandoening krijgt, dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de keuze om wel of niet kinderen te krijgen. Belangrijkste doel van begeleiding bij kinderwens en erfelijkheid is: zoveel mogelijk handvatten aanreiken waarmee u zelf tot een weloverwogen keuze komt.

Toewerken naar besluit
De gespecialiseerd psychosociaal werker helpt u bij het keuzeproces:  wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende opties? Hoe komt u samen tot een keuze? En hoe kunt u uw keuze in de toekomst uitleggen aan uw kind(eren)?

Geen pasklare antwoorden
Het gaat in het maken van een keuze niet alleen om de medische aspecten. De verschillende opties worden door iedereen anders afgewogen. Unieke omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol:

  • persoonlijk opvattingen
  • de ervaring die u hebt met de betreffende aandoening
  • het karakter van uzelf en uw partner
  • persoonlijke omstandigheden

Gevolgen
Uw beslissing bij een kinderwens heeft allerlei gevolgen. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Zowel voor uzelf en uw partner, als voor uw (toekomstige) kind(eren). En ook voor kinderen die mogelijk al geboren werden voordat deze erfelijke aanleg bekend was. Door al deze gevolgen in kaart te brengen, krijgt u meer overzicht op wat in uw unieke situatie de beste passende keuze is.

Wilt u meer informatie over kinderwens en erfelijkheid? Raadpleeg de volgende websites: