.. bij voorspellend onderzoek

Voorspellend onderzoek is onderzoek naar de erfelijke aanleg wanneer u zelf geen verschijnselen (symptomen, klachten, aanwijzingen) heeft of ervaart.

U verneemt dat er in uw familie een erfelijk overdraagbare aandoening is geconstateerd. Het is mogelijk om bij gezonde familieleden te onderzoeken of zij de aanleg hebben om de aandoening te krijgen.

Wilt u weten of u deze aanleg hebt? En op welk moment dan? Dat zijn persoonlijke keuzes waarbij meerdere factoren een rol spelen. Soms is voorspellend onderzoek medisch zinvol in verband met (mogelijk) preventief handelen. Soms is voorspellend onderzoek medisch gezien niet noodzakelijk.

Ook niet-medische overwegingen spelen een rol in de afweging. Bijvoorbeeld hoe belastend onzekerheid wordt ervaren. En in hoeverre kennis over de aanleg belangrijk is voor het maken van toekomstplannen.

Keuzebegeleiding
De keuze maken voor voorspellend onderzoek kan ingrijpend en complex zijn. Een psychosociaal werker begeleidt u bij het proces waarin u afweegt of u op dit moment wel of niet voorspellend onderzoek uit laat voeren. Meer informatie over keuzebegeleiding bij voorspellend onderzoek.

Voorspellend onderzoek bij minderjarigen
Weten  dat een erfelijke aandoening in uw familie speelt, leidt tot allerlei vragen. Bijvoorbeeld: is uw kind erfelijk belast? Er kleven voor- en nadelen aan voorspellend onderzoek. Op welk moment is het wenselijk om dit onderzoek te laten doen?

Als er nog geen medische reden is om voorspellend onderzoek te doen, is het doorgaans een afweging die het kind zelf, op volwassen leeftijd, mag maken. Soms is voorspellend onderzoek al op kinderleeftijd zinvol.  Meer informatie over voorspellend onderzoek bij minderjarigen.