.. na de diagnose

Bij u is een aandoening geconstateerd die een erfelijke oorzaak heeft. U krijgt te maken met tal van vragen en keuzes.

Een psychosociaal werker die gespecialiseerd is in erfelijkheidsvragen heeft de ervaring en expertise om u optimaal te begeleiden.

Dit stelt u in staat om zelf nog beter complexe of ingrijpende besluiten te nemen.

Een psychosociaal werker schakelt u in voor:

  • Omgaan met onderzoeksresultaten en de besluiten die daaruit voortkomen – Soms biedt onderzoek uitkomst en duidelijkheid. Soms leidt onderzoek tot nieuwe vragen en onduidelijkheden. Hoe gaat u om met onzekerheden? Welke keuzes maakt op het gebied van een eventuele kinderwens en – indien mogelijk – het wel of niet nemen van preventieve maatregelen.
  • Familiecommunicatie – Hoe maakt u de geconstateerde aanleg bespreekbaar in uw familie?
  • Vragen over maatschappelijke consequenties – Erfelijkheidsonderzoek kan gevolgen hebben op maatschappelijk vlak. Denk aan verzekeringen, werk en opleiding.

De psychosociaal werker begeleidt u bij het vinden van passende antwoorden.