Voorspellend onderzoek bij minderjarigen

U wilt het allerbeste voor uw kinderen. Vanzelfsprekend. Wanneer u weet dat er een erfelijke aandoening is aangetoond bij u of uw partner, dan roept dit vragen op. Een van die vragen is natuurlijk: is mijn kind erfelijk belast? Voorspellend onderzoek biedt in sommige situaties uitkomst.

Kinderen kunnen tijdens hun ontwikkeling kwetsbaar zijn. Deelt u de uitkomsten van voorspellend onderzoek met uw kind? Zo ja, wat zijn de gevolgen? Hoe gaan kinderen om met kansen en risico’s?

De vragen stapelen zich op. Gelukkig is er enig houvast. Globaal zijn er twee scenario’s:

Is medisch handelen zinvol op kinderleeftijd? Is medisch handelen niet zinvol op kinderleeftijd?
Voorspellend onderzoek is een mogelijkheid. Samen met u en / of uw kind (afhankelijk van zijn/ haar leeftijd) bespreekt u wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn. Vanwege de complexiteit van de situatie is de psychosociaal werker hierbij altijd betrokken. Voorspellend onderzoek wordt in principe niet uitgevoerd. De achterliggende gedachte hiervoor is: uw kind kan op volwassen leeftijd zelf de keuze hebben of en wanneer hij / zij kiest voor voorspellend onderzoek.

Voorspellend onderzoek, en dan?
De beslissing om voor voorspellend onderzoek te kiezen, resulteert in tal van vragen:

  • Hoe is het voor u dat uw kind kans heeft om de aanleg te hebben geërfd?
  • Wat weet uw kind al wel en wat nog niet?
  • Hoe maakt u het onderzoek in eerste instantie bespreekbaar?
  • Op welke wijze bespreekt u (het onderzoek naar) de erfelijke aandoening met uw kinderen?
  • Wat zijn aandachtspunten als uw ene kind de aanleg wel heeft en uw andere kind niet?

U staat er niet alleen voor
De psychosociaal werkers begeleiden u en uw kind(eren) bij voorspellend onderzoek.

Meer informatie over voorspellend onderzoek en begeleiding bij het maken van keuzes leest u op de pagina Keuzebegeleiding voorspellend onderzoek