Welkomstwoord

Binnen  klinische genetica is de psychosociale begeleiding een onlosmakelijk deel van erfelijkheidsadvisering. Door toegenomen technologische ontwikkelingen worden mensen steeds vaker geconfronteerd met ethische en morele beslissingen. De vraag ‘wil ik het wel allemaal weten’ dringt zich op.

De psychosociaal werkers* van GLOBE bieden ondersteuning als er in de familie een erfelijk of aangeboren aandoening voorkomt. In deze situaties krijgen mensen niet alleen kennis over medische feiten en risico’s, maar worden ze ook (on)gevraagd geconfronteerd met onzekerheden en complexe keuzes voor zichzelf en voor bloedverwanten.

Deze website biedt u meer informatie over de psychosociale kant van erfelijkheidsonderzoek en het begeleidingsaanbod van de psychosociaal werkers binnen de klinisch genetische centra. Met deze website pretenderen wij niet compleet te zijn. Het doel is om veelvoorkomende onderwerpen te benoemen en om u de mogelijkheid te geven zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot erfelijkheidsadvisering.

Wilt u in contact  komen met een van de psychosociaal werkers in het klinisch genetisch centrum waar u aangemeld/bekend bent. Neem contact op. Zij kunnen u helpen antwoorden te vinden op de vragen die voor u en uw achterban van toepassing zijn.

*doorgaans maatschappelijk werkers en psychologen